54 – 002 Wrocław, ul. Rubczaka 25
797 203 314
biuro@przedszkolemargaret.pl

Cennik

Publiczne przedszkole we Wrocławiu

Czesne w wysokości 690,00 pln płatne z góry do 5- gto każdego miesiąca na rachunek bankowy o nr ……………………………………………

Opłata rekrutacyjna jednorazowa i bezzwrotna w wysokości 500, 00 pln

Stawka żywieniowa dzienna wynosi 16 zł i jest odliczana każdorazowo po zgłoszeniu przez rodzica nieobecności dziecka.

W przypadku zamknięcia placówki przez administrację rządową (np. z powodu Covid 19) czesne automatycznie ulega obniżeniu do 100 zł miesięcznie.